Klauzula Rodo


Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik", ul. Hutnika 4, 63-800 Gostyń.

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy.

3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzania danych jest:

         Jakub Rezmer - Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce.

         E-mail: kuba@eduodo.pl

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie praz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-04-03
Opublikował w BIP Anna Dziamska
Data opublikowania 2019-04-05 15:58:46
Ostatnio zaktualizował Redaktor
Data ostatniej aktualizacji 2022-06-10 15:05:12
Liczba wyświetleń 1614
Historia zmian ZOBACZ