Dostawa mebli do nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości


Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., ul. Geodetów 1, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 7 lutego 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 511679-N-2019, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Geodetów 1, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Dostawa mebli do nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: 

- Pani Alicja Szczepińska – Prezes Leszczyńskiego Centrum Biznesu – adres e-mail: aszczepińska@lcb.leszno.pl,
- Pani Dagmara Kostrzewa – Specjalista ds. innowacji - adres e-mail: dkostrzewa@lcb.leszno.pl

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2019 roku, do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: dnia 15 lutego 2019 roku, o godz: 10:30

UWAGA: Dnia 12 lutego 2019 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Wyjaśnienia/Modyfikację treści SIWZ Nr 1 z dnia 12.02.2019 r. oraz Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.02.2019 r. 
Załączony plik zawiera prawidłową treść, natomiast omyłkowo został nieprawidłowo nazwany. Prawidłowa nazwa pliku brzmi "Wyjaśnienia Nr 1, Modyfikacja treści SIWZ Nr 1 z dn. 12.02.2019 r"

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2019 roku do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: dnia 22 lutego 2019 roku o godz. 10:30

UWAGA: Dnia 14 lutego 2019 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Wyjaśnienia/Modyfikację treści SIWZ Nr 2 z dnia 14.02.2019 r.

UWAGA: Dnia 22 lutego 2019 roku Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy -  Prawo zamówień publicznych.

UWAGA: Dnia  03 kwietnia 2019 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym. 

Załączniki do pobrania

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-04-04
Opublikował w BIP Anna Dziamska
Data opublikowania 2019-04-05 15:50:53
Ostatnio zaktualizował Autor Admin
Data ostatniej aktualizacji 2022-07-06 19:37:54
Liczba wyświetleń 241
Historia zmian ZOBACZ